Stereoskopia (zwana również stereo 3D) jest techniką tworzenia lub  zwiększania iluzji przestrzenności obrazu poprzez zjawisko widzenia obojgiem oczu nieznacznie różniących się obrazów.

Zjawisko stereoskopii tworzy iluzję trójwymiarowej przestrzeni powstającej z dwóch płaskich obrazów. Najczęściej są to dwa osobne obrazy odpowiednio dla lewego i prawego oka osoby obserwującej. Obrazy te są analizowane przez nasz mózg dając wrażenie przestrzenności.

Widzenie stereoskopowe

Ludzki umysł używa kilku wskazówek na podstawie których ustala głębię widzianego obrazu, są to:

  • Widzenie stereoskopowe
  • Akomodacja oka
  • Zasłanianie jednego obiektu przez inny
  • Przesunięcie kąta widzenia przedmiotu o znanej wielkości
  • Perspektywa linearna (zbieżność równoległych krawędzi)
  • Pozycja pionowa (obiekty umieszczone wyżej są na ogół postrzegane jako dalej położone)
  • Mglistość, nasycenie kolorów, rozmycie (np. im obiekt wyraźniejszy tym bliżej nas)
  • Zmiana wielkości tekstury lub szczegółowości wzoru

Więcej o stereoskopii na Wikipedii